Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 135

Tomy Epifaniczne

      Jego samokontrolę i cierpliwość możemy dostrzec w postępowaniu ze Starożytnymi Godnymi. Łaski te stale działały wobec Abrahama, przyjaciela Boga; Izaaka, spokojnego pasterza; Jakuba, człowieka czynu; Józefa, człowieka poniżenia i wyniesienia; Mojżesza, sługi Boga; Jozuego, wojownika Boga; śmiałego Gedeona; odważnego Jeftego; silnego Samsona; umiłowanego i godnego zaufania Dawida; skromnego Eliasza; elokwentnego Izajasza; smutnego Jeremiasza; lojalnego Daniela i mnóstwa innych mniej znanych, lecz tak samo wiernych. Wszyscy oni potrzebowali pomocy, mieli braki pod pewnymi względami, błądzili pod innymi, a niektórzy z nich niekiedy stawali się samowolni, lekceważący i odstępczy. Uzupełnianie ich braków, oczyszczanie ich win i wzmacnianie ich łask w ich różnych osobistych skłonnościach i okolicznościach wymagało stałego używania przez Boga samokontroli i cierpliwości. Bóg starał się umożliwić im pełnienie Jego woli, by w ten sposób zakwalifikować ich do stanowisk w ziemskiej fazie królestwa. Kiedy dodamy do nich Abla, Enocha i Noego, widzimy że Bóg przez ponad 4 000 lat zajmował się Starożytnymi Godnymi. Skuteczne działanie wobec nich przez tak długi okres czasu wymagało między innymi samokontroli i cierpliwości najwyższego stopnia.
Jeszcze większą manifestacją tych dwóch łask jako elementów Boskiej mocy w charakterze jest Jego postępowanie z Chrystusem i Jego przyszłą Oblubienicą. Wielkim przejawem Jego samokontroli i cierpliwości było pozbawienie Siebie przedludzkiej społeczności i służby Chrystusa oraz pozbawienie Słowa Jego przedludzkiej natury i urzędu, by mógł się stać ciałem. Z pewnością ogromnej samokontroli i cierpliwości wymagała nieobecność Syna przez ponad 34 lata. Wielka była samokontrola i cierpliwość Boga, gdy ofiarował Go na śmierć za Jego wrogów oraz gdy rozwijał Jego nowe stworzenie do pełni doskonałości Boskiej natury wśród przejmujących i ciężkich doświadczeń. W tych okolicznościach to przede wszystkim miłość Ojca do Syna skłoniła Go do używania tak ogromnych

poprzednia następna