Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 133

Tomy Epifaniczne

z cierpieniem przez nich zła. Tutaj chcielibyśmy pokazać ją w związku z ich grzechem. Bezbożność szatana niewątpliwie sprawiała, że Bóg musiał używać samokontroli i cierpliwości. Szatan bowiem okazywał ją w postaci buntu, niewdzięczności, zwodniczości, sięgania po władzę, tyranizowania i deprawowania ludzkości przez wiele tysiącleci, usidlenia nieostrożnych aniołów przed potopem, organizowania i kierowania królestwem przeciwnym Boskiemu planowi oraz wyszukiwania najbardziej bezbożnych, by bluźnili i wypaczali Boski charakter, osobę, słowo i dzieła, by niweczyli pracę Boga, zwodzili Jego sługi, pobudzali innych przeciwko nim oraz prowadzili ich do ruiny i śmierci. Pomimo tych wszystkich rzeczy Bóg nie odstępował od realizacji Swego planu. Współpraca demonów z szatanem w jego bezbożnym postępowaniu, polegająca głównie na rzeczach wymienionych w poprzednim zdaniu, wzmagała potrzebę używania przez Boga samokontroli i cierpliwości w realizowaniu Jego planu pomimo tak bezbożnego postępowania upadłych aniołów jako współpracowników szatana. A co powiemy o nikczemności człowieka stwarzającej warunki, w których koniecznym było zastosowanie przez Boga mocy jako przymiotu charakteru w postaci samokontroli i cierpliwości? Bałwochwalstwo, w dużym stopniu materialne i w wyrafinowany sposób umysłowe, niewiara i wiara wypaczona, bluźnierstwa i krzywoprzysięstwo, lekceważenie wyższych władz i autorytetu rodziców, pojedyncze zabójstwa i mordy zbiorowe, cudzołóstwo, nienaturalne pożądanie i rozpusta, grzechy małżeńskie, rodzicielskie i synowskie, złodziejstwo, grabieże, bandytyzm, łapówkarstwo, dewastacje, korupcja i łupiestwo, oszczerstwa, zafałszowania i zabójstwa charakteru, zazdrość i zawiść, złe podejrzenia, chciwość, nienawiść, okrucieństwo i mnóstwo innych grzechów ludzkości to niezliczone przyczyny używania

poprzednia następna