Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 131

Tomy Epifaniczne

poniewierania, szydzenia i torturowania przez żołnierzy oraz odrzucenia, złorzeczeń i wyzwisk tłumów – wymagało od Jehowy zastosowania w takich okolicznościach samokontroli i cierpliwości w realizowaniu ofiarniczego aspektu Jego planu. Z pewnością wypełnianie różnych zamierzeń wymagało z Jego strony samokontroli i cierpliwości, kiedy słyszał bluźnierstwa przeciwko Sobie, kiedy wypaczano Jego charakter i plan oraz deptano Jego sprawiedliwe prawa i wielkie łaski. Jakże często prześladowania, wypaczenia i okrucieństwa wobec posłańców i ludzi Ewangelii w żniwie Wieku Żydowskiego wymagały od Jehowy używania samokontroli i cierpliwości w realizacji celów tego żniwa! Powstawanie w tym czasie fałszywych nauczycieli wśród braci, rozwój wielkiego odstępstwa, jakie wkrótce nastąpiło, powstanie wśród ludu Bożego klasy kleru, rozwinięcie się hierarchii wśród kleru oraz papiestwa z tejże hierarchii, deptanie Prawdy, unia kościoła i państwa, wypaczenie misji kościoła Wieku Ewangelii, prześladowanie i zwalczanie świętych, szczególnie ich wodzów, wynoszenie niewiernych, tortury inkwizycji, uciskanie i poniżanie laikatu przez kler, zakaz czytania Biblii i innych pism Prawdy, gwałty wojen, masakry, skazywanie na wygnanie, pustoszenie domów i krajów, opozycja wobec prawdy i sprawiedliwości oraz cierpienia Jego uciskanych dzieci jako wyraz gniewu antychrysta przeciwko Panu, Jego sprawie i ludowi – musiały wymagać ogromnej samokontroli i cierpliwości Boga.
      Wychodząc z ciemnych wieków, wierny lud Boży musiał przejść w okresie reformacji przez podwójne krzywdy. Z jednej strony papiestwo w dalszym ciągu podtrzymywało swą okrutną opozycję, a z drugiej strony późniejsi reformatorzy i ich zwolennicy musieli znosić opozycję wcześniej powstałych sekt protestanckich. Prezbiterianie prześladowali braci reformatorów z grona baptystów i otoczenia Serveta.

poprzednia następna