Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 121

Tomy Epifaniczne

wieloma innymi synami, gdy są ofiarowani, by udzielić światu biblijnego karcenia co do grzechu oraz pouczenia co do sprawiedliwości, a także świadectwa co do przyszłego sądu. Jednak Jego miłość była gotowa i zdolna znieść to kierując się pragnieniem udzielenia światu korzyści wynikających z takiego karcenia, pouczenia i świadczenia. Poza tym Boska miłość działała w oddawaniu Swych synów na ofiarniczą śmierć wśród ogromnego zmęczenia, bólu, hańby, prześladowań i śmierci, często męczeńskiej, we wspólnym cierpieniu z Jezusem po to, by błogosławieństwo restytucji mogło być w Tysiącleciu zaoferowane światu. Gdy uświadomimy sobie „tę wielką miłość, jaką nas umiłował”, będziemy mogli częściowo zrozumieć, jak silna musi być Boska miłość do świata, by znosić trudy związane z ofiarowaniem za świat Jego wielu spłodzonych z Ducha synów. Z pewnością Boska miłość do świata, widziana z tych dwóch punktów widzenia, jest wielka i dobra. Z pewnością jest ona bezinteresowna – niesamolubna, tak jak przejawia się ona w oddaniu za świat Jego jednorodzonego Syna.
      Jego bezinteresowna miłość w Wieku Ewangelii działa także wobec Kościoła. Poddaje On bowiem cierpieniom tych, których szczególnie miłuje, aby udoskonalić ich w charakterze, naturze i urzędzie. Jego miłość gotowa jest znieść ciężar ofiarowania ich za świat, nie tylko ze względu na fakt, że ich cierpienia przyniosą światu błogosławieństwo – teraz częściowo, a o wiele bardziej w Tysiącleciu – lecz także i ze względu na to, że jeśli dochowają wierności, cierpienia udoskonalą ich w Boskim charakterze. Taki charakter jest wzniosły, szlachetny i dobry, a zatem jest najbardziej godną pożądania rzeczą. Bóg tak bardzo ceni takie charaktery, że w miłości bezinteresownej jest gotowy i w stanie uczynić wszystko, a także znieść wszelkie ciężary związane z ich cierpieniami, które rozwijają i doskonalą w nich takie charaktery. Jego miłość trwa w tym postępowaniu również dlatego, iż dostrzega On, że w takich cierpieniach potrafi podnieść wiernych do Boskiej natury i urzędu, dzięki

poprzednia następna