Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 112

Tomy Epifaniczne

się sama sobą, lecz niesamolubnie, z umiłowania dobrych zasad interesuje się innymi. Miłość bezinteresowna to niesamolubna miłość kierowana do innych w dobrej woli, bez względu na konsekwencje czy ofiary tego, który to czyni. W miłości obowiązkowej zawsze występuje element naturalnego, lecz nie grzesznego samolubstwa. Tak więc w miłości obowiązkowej miłujemy Boga za dobro, jakie nam uczynił, a naszego bliźniego tak, jak chcielibyśmy, by on miłował nas. Natomiast w miłości bezinteresownej miłujemy Boga i innych z upodobania w dobrych zasadach, i to bez jakichkolwiek samolubnych względów. Taka jest zaleta Boga, którą rozumiemy jako trzeci przymiot z Jego wyższych pierwszorzędnych łask. O takiej miłości u Boga mówi wiele wersetów, np. Jan 3:16; 14:21,23; 17:23,26; Rzym.5:8; 2 Kor.9:7; Efez.2:4; Tyt.3:4; 1 Jan 3:1; 4:8-10,12,16,19; Judy 21.
      Boska miłość bezinteresowna, podobnie jak nasza, opiera się na umiłowaniu dobrych zasad (Jer.9:24; Ps.1:2; 40:9; 45:8). Dlatego pierwszym elementem Boskiej miłości jest umiłowanie i ocena dla dobrych zasad. Rozkoszuje się On nimi, tzn. ocenia je, ponieważ są dobre. Złe zasady same w sobie i w działaniu wzbudzają Jego odrazę i smutek (1 Moj.6:6). Na tym umiłowaniu dobrych zasad oparty jest drugi element Boskiej miłości – umiłowanie, ocena tych, którzy pozostają w harmonii z dobrymi zasadami (Ps.146:8; Przyp.15:8,9; 11:2; 12:22; Jan 14:21,23). Czuje On odrazę do zupełnie bezbożnych ludzi, którzy po otrzymaniu pełnej sposobności okazują się niereformowalni (3 Moj.26:30; Ps.5:6). Na tym umiłowaniu dobrych zasad oparty jest także trzeci element Boskiej miłości – sympatii dla sprawiedliwych i litości dla niesprawiedliwych. Sympatia dla sprawiedliwych polega przede wszystkim na utożsamianiu się z nimi, tzn. na jedności serca z nimi (Jan 17:11,21,23,26). Utożsamia się ona z nimi także wtedy, gdy są traktowani przez innych niezgodnie z dobrymi zasadami (Iz.63:9; Obj.6:9-11). W końcu jest ona z nimi w każdym braku harmonii z dobrymi zasadami, jaki może być ich udziałem (Ps.103:13-18). Lituje się ona także nad niesprawiedliwymi z powodu braku w nich harmonii z dobrymi zasadami, wynikających z tego

poprzednia następna