Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 110

Tomy Epifaniczne

Boski plan pełnego spełnienia we wiecznym unicestwieniu niepoprawnych oraz wiecznej szczęśliwości posłusznych – słusznie możemy zawołać z podziwem, wysławianiem i uwielbieniem: „Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych” (Obj.15:3)! Możemy być także pewni, że w planach, jakie opracuje On dla Swych przyszłych stworzeń we wszechświecie wokół ziemi, będzie panowała podobna harmonia i przejawy Jego sprawiedliwości, podstawy Jego tronu (Ps.89:15).
      Przechodzimy obecnie do analizy trzeciej z Boskich wyższych pierwszorzędnych łask, tzn. dobroczynności lub jak ją zwykle nazywamy we współczesnym języku – miłości [przekład gdański tłumaczy ją jako łaskę, a inne przekłady jako miłość lub miłość prawdziwą. W jęz. ang. natomiast jest ona oddawana jako dobroczynność, o czym czytelnik powinien pamiętać, czytając następne fragmenty tego paragrafu – przyp.tł.]. Szkoda, że słowo dobroczynność zostało zdegradowane w swym znaczeniu i straciło swoją poprzednią wymowę. Nie jest ono bowiem obecnie używane w szlachetnym znaczeniu jak w dawnych czasach, lecz oznacza głównie jałmużnę i akty jałmużny. Powodem, dla którego ubolewamy nad niemal całkowitym zaprzestaniem używania słowa dobroczynność w jego szlachetnym znaczeniu i zastąpieniu go rzeczownikiem miłość, jest to, że miłość jest szerszym terminem niż dobroczynność, która jest jedynie jednym z rodzajów miłości. Rzeczownik miłość zarówno w Przekładzie Autoryzowanym, jak i Poprawionym jest używany na oznaczenie miłości sprawiedliwości oraz miłości dobroczynności. Oryginał grecki dla tych dwóch form miłości używa dwóch różnych rzeczowników – filia dla miłości sprawiedliwości i agape dla miłości dobroczynności. Ponieważ jednak w języku angielskim mamy tylko jeden czasownik do wyrażenia działania miłości w sprawiedliwości i w dobroczynności, w naszym artykule będziemy mówili o przymiocie dobroczynności jako o miłości. Dla jasności zdefiniujemy obydwie jej formy. Miłość sprawiedliwości to miłość obowiązkowa, miłość dobroczynności to miłość bezinteresowna. Przez miłość obowiązkową rozumiemy miłość, którą jesteśmy prawnie winni innym; przez miłość bezinteresowną rozumiemy miłość, która poza obowiązkiem wypływa z umiłowania dobrych zasad. W poprzedniej części tego rozdziału mówiliśmy o tej pierwszej, a teraz proponujemy

poprzednia następna