Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 103

Tomy Epifaniczne

dług obciąża każdego członka rodzaju indywidualnie, a także cały rodzaj zbiorowo (ponieważ to dług Adama obciąża wszystkich nas i każdego z nas z osobna), tyle samo potrzeba do wykupienia jednego co i miliona, miliarda, 20 miliardów czy całego rodzaju. Gdyby zatem w Wieku Ewangelii Jezus dokonał bezpośredniego wykupienia Kościoła, wyczerpałoby to całą cenę okupu, i w wyniku tego żadna cena okupu nie byłaby dostępna dla świata w Tysiącleciu, co oznaczałoby, że nie będzie za co go wykupić, a więc nigdy nie zostałby on odkupiony. Natomiast przypisywanie depozytu – wypożyczenie kredytu – wciąż pozwala Jezusowi pozostawać właścicielem takiego depozytu do wykorzystania w inny sposób po śmierci całego Kościoła, kiedy to nie będzie już potrzebne przypisywanie, a depozyt zostanie z niego zwolniony.
      Aby więc nie pozbawiać świata ceny okupu, Boska mądrość obmyśliła sposób poczytalnego wykupienia Kościoła w formie przypisania zasługi ceny okupu za Kościół, zachowując jako gwarancję cenę okupu zdeponowaną u Wierzyciela – Boskiej sprawiedliwości. Ponieważ gwarancja ta jest dokładnym odpowiednikiem długu znajdującego się w dyspozycji sprawiedliwości, jest ona tak samo zadowolona ze wszystkich, na korzyść których jest ona przypisywana, jak gdyby byli oni rzeczywiście wykupieni. Dzięki Jezusowi Chrystusowi przypisanie to miało sprawić, że Kościół jako ofiara mógł w swym człowieczeństwie podobać się Bogu (Rzym.12:1; Żyd.13:15; 1 Ptr.2:5). W ten sposób jako wybrańcy dostępujemy przywileju przygotowywania do Boskiej natury i współdziedziczenia z Chrystusem, dzięki czemu jako towarzysze Chrystusa będziemy mogli pomagać światu w powrocie do Boga w Tysiącleciu. Ktoś może jednak zapytać, dlaczego przypisanie to traktowane jest jako gwarancja? Odpowiadamy, że dla Boskiej sprawiedliwości jesteśmy dłużnikami śmierci z tytułu grzechu Adama. Dług ten musi być wyegzekwowany od nas lub naszego zastępcy. Zgodnie z Boskim planem, który przewiduje ofiarniczą śmierć Kościoła, Jezus gwarantuje Boskiej sprawiedliwości, że utrzyma

poprzednia następna