Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 66

Tomy Epifaniczne

jest, doścignąć [w pełni] go nie możemy” (Ijob 37:4,22); “Dziwniejsza umiejętność [tajemne rzeczy Jehowy] twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogę jej pojąć” (Ps.139:6); “wielkość jego nie może być dościgniona” (Ps.145:3); “nie wiesz [w pełni] sprawy Bożej, który wszystko czyni” (Kaz.11:5); “nie może być dościgniona [zrozumiana] mądrość jego” (Iz.40:28); “O głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej! Jako są niewybadane [niezgębione] sądy jego, i niedoścignione drogi jego! Bo któż poznał [w pełni zrozumiał] umysł Pański? Albo kto był rajcą jego?” (Rzym.11:33,34). Wersety te, uczące o naszej niezdolności do zgłębienia Boga, pobudzają nas do oceny, czci, uwielbienia i wychwalania Tego Niezgłębionego.
Rozważenie przez nas czternastu głównych przymiotów istoty Boga powinno podnieść naszą ocenę dla Niego i zachęcić nas do ufności, czci, miłości, uwielbienia i wychwalania Go jako całkowicie tego godnego. O, jak wielki jest nasz Bóg w Swych przymiotach istoty! Zaiste, esencja zupełnej doskonałości doskonale i ostatecznie skupia się w Nim i tylko w Nim, za co niech będzie Mu wszelka chwała, cześć i uwielbienie!

Niebiosa opowiadają Twoją chwałę, o Panie!
Przez cały bezkres niezmierzonej przestrzeni
wzbijający się umysł może wędrować wszędzie
i szukać tam Twej mocy i mądrości.

Autorze cudownych praw natury,
zachowawco jej nieziemskiej łaski,
pozdrawiamy Cię jako wielką Pierwszą Przyczynę
i z radością śledzimy Twe drogi.

poprzednia następna