Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 61

Tomy Epifaniczne

      Kolejny tekst potwierdzający to samo to Jer.23:23,24: „Izalim ja tylko Bogiem [kimś potężnym, ponieważ słowo bóg oznacza potężną jednostkę] z bliska, mówi Pan, a nie jestem Bogiem [kimś potężnym] i z daleka [czy mogę używać Mych władz i przymiotów jako potężna jednostka tylko blisko Mego ciała, a nie daleko od niego? Jest to wyraźny dowód na to, że w danym czasie ciało Boga jest ograniczone tylko do jednego konkretnego miejsca]? Izali się kto skryje w skrytości, abym go Ja nie widział, mówi Pan [mimo to że w danym czasie jestem w ciele ograniczony tylko do jednego konkretnego miejsca, niemniej jednak posiadam władzę i przymioty, które wszędzie pozwalają mi widzieć wszystkich i wszystko]? Izali Ja nieba i ziemi nie napełniam [działaniem Moich władz i przymiotów]?, mówi Pan”. Werset ten wyraźnie dowodzi, że Bóg działa nie tylko blisko, lecz także daleko od Siebie. Dowodzi on zatem, że nie jest On wszechobecny w ciele, lecz w działaniu Swych władz i przymiotów. Gdyby bowiem Jego ciało było wszędzie, wszystko byłoby blisko Niego, a nic nie byłoby daleko. Kolejny tekst to Mat.28:20: „A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”, który podaje nam myśl, że Bóg nie przebywa ze Swym ludem w znaczeniu fizycznego miejsca, lecz przez współczucie, pomoc, opiekę itp., ponieważ Jezus przez cały Wiek Ewangelii nie znajdował się na ziemi, lecz w niebie (Dz. 3:21). Tak więc Bóg nie jest osobiście w miejscu naszego przebywania, lecz przez działanie Swych władz i przymiotów. Pogląd taki w sposób oczywisty wynika z Dz.17:24,27,28: „Bo który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi [panem nieba i ziemi, którą rządzi nie przez cielesną obecność wszędzie, tak jak ziemscy władcy nie rządzą w ten sposób swymi królestwami, lecz przez Swą władzę, zwierzchność itp., które sięgają wszędzie, tak jak ziemscy władcy zarządzają swymi królestwami przez swą władzę, zwierzchność itp. sięgającą wszędzie w swych królestwach], nie mieszka w kościołach ręką uczynionych [lecz w Swym mieszkaniu w niebie, a więc nie jest wszędzie cieleśnie obecny] (…)

poprzednia następna