Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 59

Tomy Epifaniczne

mocniejszy od promieni rentgena – pozwala widzieć przez najgęstsze substancje. Bóg posiada w Swych oczach niewypowiedzianie większe władze wzroku niż teleskop, mikroskop czy promienie Millikana. Uszy i głos Boga mają nieskończenie większą moc niż radio czy telefon. Boska moc i wiedza umożliwia Mu używanie sił i praw natury z o wiele większych odległości niż możemy uczynić to my przy pomocy elektryczności i odpowiednich środków kontaktu. Tak więc ogromnie zwiększony przez wynalazki zasięg władz człowieka daje nam mgliste pojęcie o nieskończonych władzach, jakie Bóg ma wpisane w Swe zdolności, co pozwala nam zrozumieć, co ma na myśli Pismo Święte, gdy mówi o wszechobecności Boga. Zatem Boskie władze i przymioty pozwalają Mu poznawać i działać w całym wszechświecie dokładnie tak, jak gdyby wszędzie był On cieleśnie obecny. Tak więc wszechobecność Boga nie oznacza rozciągnięcia Go jako umysłu, ciała, czy też umysłu i ciała na każdy zakątek wszechświata i jego substancji, lecz powszechne działanie Jego władz i przymiotów.
      Jeśli zbadamy wersety traktujące o wszechobecności Boga, przekonamy się, iż uczą one o takiej wszechobecności, jaką opisaliśmy. Na przykład Jakub widział we śnie w Betel drabinę opadającą z nieba do ziemi, aniołów wstępujących i zstępujących po niej oraz Boga stojącego na górze w niebie i przemawiającego do niego poprzez wizję, wzrok i oświadczenie: „ Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a jam nie wiedział” (1 Moj.28:16). Dowodzi to, że jeśli chodzi o miejsce, Bóg znajdował się w niebie, ponieważ właśnie tam Jakub widział Go w wizji, lecz przez Swój głos i obietnicę słyszaną przez Jakuba znajdował się On w Betel. Biblia wielokrotnie uczy, że jeśli chodzi o miejsce pobytu, Bóg nie znajdował się w danym miejscu, np. w którejkolwiek z trzech świątyń zbudowanych dla Niego przez Żydów (1 Król.8:27; Dz.7:48,49). Przytoczymy pierwszy z tych cytatów i krótko wyjaśnimy w nawiasach: „Izali Bóg

poprzednia następna