Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 58

Tomy Epifaniczne

– prawdopodobnie na Alkione, jednej z gwiazd Plejad (Ijob 38:31). W Piśmie Świętym nie ma niczego, co bezpośrednio lub pośrednio uczyłoby, że Bóg jako umysł lub w Swym ciele rozciąga się na całą przestrzeń i substancję. Takie spojrzenie na Jego wszechobecność z pewnością jest wynalazkiem szatana, rozpowszechnianym w celu oszukania bezmyślnych, zamieszania w głowach pobożnym i odtrącenia myślących. Taki pogląd na wszechobecność Boga dodał sporego impetu ateizmowi, panteizmowi, materializmowi i agnostycyzmowi. Wszystkie wersety traktujące o wszechobecności Boga dotyczą działania Jego przymiotów w całym wszechświecie, a nie Jego cielesnej obecności przenikającej wszystko.
      Zastanówmy się, co oznacza Boska wszechobecność z punktu widzenia działania Jego władz i przymiotów w całym wszechświecie, zarówno w przestrzeni, jak i substancjach. O wszystkim, co widzimy, mówimy jako o będącym w naszej obecności. Tak więc Boski wzrok stawia w Jego obecności wszystkie rzeczy. A zatem bezkresny wszechświat wszędzie znajduje się w Jego obecności, ponieważ jest objęty zasięgiem Jego wzroku. Jego moc dosięgnięcia wszystkiego we wszechświecie poprzez użycie dowolnego prawa czy siły natury sprawia, że działa On wszędzie. Bóg posiada także takie władze słuchu, że każdy dźwięk we wszechświecie może być przez Niego słyszany jako powstający w Jego obecności. Jego zmysł powonienia jest tak delikatny, że potrafi wyczuć każdy zapach. Podobnie jest z Jego zmysłem dotyku i smaku. Niektóre z wynalazków człowieka pomagają nam zrozumieć prawdopodobieństwo i logikę tych rzeczy. Potężny teleskop wprowadza w zasięg naszego wzroku znaczną część wszechświata. Potężny mikroskop sprawia, że stają się dla nas widoczne cząsteczki, lecz nie atomy. Radio pozwala nam słyszeć głos z drugiej strony świata. Telefony umożliwiają nam prowadzenie rozmów poprzez kontynenty i oceany. Wciśnięcie guzika umożliwia obsługę przy pomocy kabla urządzeń na drugiej stronie ziemi. Promień Millikana – pięćdziesiąt razy

poprzednia następna