Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 57

Tomy Epifaniczne

Mat.6:4,8,18,32; 10:29,30; 1 Kor.8:3; Efez.1:8; 2 Tym.2:19). Zna także zło nikczemnych (Neh.9:10; Ijob 11:11; Amos 9:2-4; 1 Kor.3:20). Widzi każdy szczegół na niebie i ziemi (Ijob 28:10,24; Jer.23:24). Jego myśli i dzieła są głębokie i wielkie (Ps.92:6; 104:24; 136:5; 147:4; Przyp.3:19,20; Jer.51:15). Jego wiedza obejmuje przyszłość (Ijob 24:1; Iz.42:9; 44:7; 45:4; 46:10; 48:5, 6; Dan.2:20,22,28; Mat.24:36; Dz.15:18; Rzym.8:29; 1 Ptr.1:2). Widzimy więc, iż Biblia uczy o Boskiej wszechwiedzy ogólnie i szczegółowo. Podsumowując, stwierdzamy, że wszechwiedza Boga oznacza, iż wie On wszystko, co pragnie wiedzieć.
      Myśl o Jego wszechwiedzy powinna uczyć nas pokory, gdy w kontraście widzimy, jak mało wiemy my. Powinna uczyć nas ufności i poddania Jego myślom i dziełom jako nieomylnym w przeciwieństwie do naszych, które są omylne. Powinna uczyć nas oczekiwania prawdy od Niego, który szczodrze udziela nam Swej wiedzy, w miarę jak jesteśmy gotowi ją przyjmować. Powinna uczyć nas oceny dla Niego jako znającego wszystkie rzeczy. Powinna uczyć nas uwielbienia dla Niego jako tak wielkiego w Swej wiedzy.
Boska wszechobecność to następny przymiot istoty Jehowy, jaki zajmie naszą uwagę. Wśród wielu ludzi panują w tym temacie wielkie nieporozumienia. Niektórzy – ci, którzy uważają Boga jedynie za wielki umysł, a nie za Istotę posiadającą ciało – myślą o Bogu z punktu widzenia wszechobecności jako o umyśle, który jest tak rozciągnięty, że znajduje się w każdym miejscu, w każdym calu przestrzeni, a nawet w każdym atomie wszechświata. Niektórzy – ci, którzy uważają, iż posiada On zarówno umysł, jak i ciało – utrzymują, że Jego ciało jest tak rozciągnięte, że znajduje się w każdym miejscu, w każdym calu przestrzeni, a nawet w każdym atomie wszechświata, gdyż takie jest ich pojęcie o wszechobecności Boga. Poglądy takie są oczywiście niebiblijne i bezsensowne. Zaprzeczają one wielu tekstom uczącym, że mieszkanie Boga znajduje się w niebie (1 Król.8:30,32,34,36,39,43,45)

poprzednia następna