Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 56

Tomy Epifaniczne

wspaniałą wiedzę w tych obszarach. Praktyczne wykorzystywanie Jego wiedzy w tworzeniu, zachowywaniu i funkcjonowaniu Jego stworzeń w królestwie nieorganicznym, organicznym i duchowym zdradza inteligencję przekraczającą nasze zrozumienie, w obecności której musimy skłonić głowę i oddać jej cześć. Jego wiedza o grzechu, złu, istotach ludzkich i duchowych, prawach moralnych i religijnych, diagnozie i lekarstwie dla upadłego człowieka i aniołów to kolejne znamienne dowody wiedzy Jehowy. Liczba tajemnic wiedzy obecnie skrytych przed nami jest o wiele większa od tych, które są dla nas otwarte. Kiedy pomyślimy o biblijnej obietnicy kolejnych stworzeń i rozwoju wszechświata, możemy się spodziewać bezkresu wiedzy przekraczającej największe poloty naszej wyobraźni. A kiedy weźmiemy pod uwagę, że cała ta przyszła wiedza, jak również wiedza o przeszłych, teraźniejszych i przyszłych rzeczach, zasadach i istotach znajduje się w zasięgu Jehowy, dostrzegamy, iż jest On wszechwiedzący.
       Biblia w bardzo licznych tekstach podkreśla wiedzę Boga – wszechwiedzę. Pokazuje ją z wielu punktów widzenia. Stwierdza ją jako ogólny fakt, a następnie podaje o niej wiele szczegółów. W sposób ogólny Jego wiedza, wszechwiedza podana jest bez szczegółów w następujący sposób (Ijob.12:13,22; 21:22; 36:4; 37:16; Ps.147:5; Iz.29:15,16; 40:13,14,26-28; Jer.10:17; 23:24; Rzym.11:33; 1 Kor.1:25; 1 Tym.1:17; Żyd.4:13; 1 Jana 3:20). Wie on wszystko o Swym ludzie, wrogach i wszystkich innych ludziach (1 Moj.16:13; 2 Moj.3:7; 4 Moj.14:27; 5 Moj.2:7; 2 Sam.7:20; 2 Król.19:27; Ijob 23:10; 31:4; Ps.1:6; 33:13-15; 66:7; 69:20; Przyp.5:21; Jer.32:19). Zna On umysły i serca wszystkich ludzi (5 Moj.31:21; 1 Sam.2:3; 16:7; 1 Król.8:39; 1 Kron.28:9; 29:17; Ijob.42:2; Ps.7:10; 11:4; 38:10; 44:22; 94:11; 139:1-4,6,12-16; Przyp.15:3,11; 16:2; 17:3; 24:12; Iz.66:18; Jer.11:20; 17:10; 20:12; Ezech.11:5; Amos 4:13; Łuk.16:15; Dz.15:8; Rzym.8:27; 1 Tes.2:4). Szczególnie zna tych, którzy są Jego (2 Kron.16:9; Ps.37:18; 103:14; 119:168; 142:4;

poprzednia następna