Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 55

Tomy Epifaniczne

kosmologię, astronomię, geologię, chemię, medycynę, fizykę, geografię, botanikę, zoologię, antropologię itp. Jednak nawet najbardziej wykształceni ludzie każdy z osobna czy wszyscy razem wzięci nie znają wszystkiego tego, co jest możliwe do poznania w którejkolwiek gałęzi powyższych ogólnych działów wiedzy. W miarę upływu czasu, szczególnie w wiekach po Tysiącleciu, wiedza człowieka niewątpliwie nadal będzie bardzo wzrastała we wszystkich dziedzinach poznania. Nigdy jednak nie pozna on wszystkiego, co jest możliwe do poznania w którejkolwiek z nich. Bóg jednak zna wszystko w każdym dziale wiedzy. Co więcej, zna On w nich każde prawdopodobieństwo i możliwość. Nie jest Mu nieznana ani jedna rzecz, ani jedna zasada, ani jedna możliwość, ani jedno prawdopodobieństwo kosmologii, astronomii, geologii, geografii, chemii, fizyki, biologii, socjologii, fizjologii itp. Równie dobrze wie, co znajduje się w głębinach oceanu, wewnątrz ziemi, jak również na ich powierzchni. Bezkresny wszechświat zna tak samo dokładnie jak własny pałac. Nic nie umyka Jego wzrokowi, nic nie umyka Jego uwadze i nic nie opuszcza ani nie omija Jego poznania. Najtrudniejsze problemy, warunki i tajemnice są dla Niego otwartą księgą. Zna On każde prawo natury, każdy elektron materii i każdy zakątek w przestrzeni czy substancji. „Wszystkie rzeczy obnażone są [oczywiste, wyraźne] i odkryte oczom tego, o którym mówimy”.
      To Jego wszechwiedza umożliwiła Mu zaplanowanie wszechświata i wszystkich jego stworzeń. Jego doskonała znajomość substancji – zarówno duchowych, jak i materialnych – pozwoliła Mu zaplanować tak skomplikowany wszechświat. Jego znajomość praw grawitacji, przylegania, przyciągania, odpychania, względności, sił odśrodkowych i dośrodkowych, ciepła, zimna, światła, ciemności, elektryczności, życia, matematyki itp. została wykorzystana w stworzeniu świata i przez cały czas jest używana dla jego zachowania i działania. Zarówno natura organiczna jak i nieorganiczna, materialna jak i duchowa – manifestują Jego

poprzednia następna