Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 54

Tomy Epifaniczne

mówimy o tym, że Bóg jest wszechwiedzący, chcemy powiedzieć, że zna On wszystkie rzeczy. Oznacza to trzy fakty: że doskonale i zupełnie postrzega On wszystkie rzeczy, zapamiętuje wszystkie rzeczy i rozumie wszystkie rzeczy. Ponieważ człowiek w swej doskonałości był między innymi intelektualnym obrazem Boga, a upadły człowiek posiada wszystkie umysłowe władze doskonałego człowieka, choć osłabione i niedoskonałe – z naszej wiedzy o umysłowych władzach człowieka możemy domyślać się tego, czym są władze umysłowe Boga. Tak więc umysłowość Boga w jej władzach poznawczych posiada zdolność liczenia, porządku, koloru, wagi, wielkości, kształtu, szczegółu, czasu, miejsca, muzyki, budowania, piękna, wzniosłości, intuicji itp., ze wszystkim co to oznacza. Zmysłami postrzegania takich rzeczy jest u Niego nie tylko to, co odpowiada naszym pięciu zmysłom – wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk – lecz także to, czego my nie posiadamy – wiedza intuicyjna. Władze te umożliwiają Mu postrzeganie wszystkiego w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co więcej, Boska umysłowość w jej władzach reprodukcyjnych ma zdolność zapamiętywania wszystkiego, co postrzega. Boska umysłowość w jej władzach rozumowania ma zdolność przeprowadzania indukcji i dedukcji, tzn. rozumowania w kierunku od szczegółów do wniosków ogólnych oraz od wniosków ogólnych do szczegółów. Posiada również władze wyciągania wniosków co do nieprzewidzianych wypadków. Boska umysłowość w swych władzach wyobrażania, które są wynikiem współdziałania powyższych trzech władz – percepcji, reprodukcji i rozumowania – posiada zdolność tworzenia myśli możliwych do realizacji. Wszystkie te władze intelektualne są ponadto nieskończone w swym zakresie, nieomylne w użyciu i doskonałe w rozwoju. Tym jest wszechwiedza.
      Człowiek zdobył wiedzę w pewnych dziedzinach intelektualnych, takich jak nauka, wynalazczość, filozofia, historia, sztuka, religia, filologia, socjologia, matematyka itp. Z kolei każdy z tych działów wiedzy ma liczne dalsze podziały, np. nauka posiada między innymi następujące gałęzie:

poprzednia następna