Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 51

Tomy Epifaniczne

      Liczne są również przejawy Boskiej mocy w historii Jego planu, związane z dozwoleniem zła wśród ogółu ludzkości, a szczególnie wśród Jego ludu. Kontrolowanie dozwolenia zła w celu przygotowania Jego ludu w rozwoju charakteru do wiecznego życia i świętego panowania, jak również uczenia pozostałej części ludzkości niegodziwości grzechu oraz potrzeby nienawidzenia i unikania go – z tego punktu widzenia jest imponującym przejawem mocy Boga. Zachowanie wodnego pierścienia w nienaruszonym stanie aż do czasów Noego, a następnie opuszczenie go w warunkach niszczących złych i zachowujących sprawiedliwych jest manifestacją wielkiej mocy Boga. Pomieszanie języków ludzkości przy wieży Babel ukazywało Jego moc. Zniszczenie miast i złych ludzi na równinie i zachowanie sprawiedliwego Lota i jego rodziny to kolejne manifestacje Boskiej wszechmocy. Zesłanie na Egipt dziesięciu plag, łącznie ze śmiercią pierworodnych wśród ludzi i zwierząt, wygubienie jego armii w powrocie rozstąpionego morza oraz zachowanie pierworodnych z ludzi i zwierząt Izraela, a następnie całego narodu w rozstępującym się morzu – to wyraźne dowody mocy Jehowy. Dotyczy to także zachowania Izraela na jałowej, wietrznej pustyni przy pomocy cudownej manny i wody oraz wysuszenie Jordanu w celu umożliwienia Izraelowi wejścia do Kanaanu. Pokonanie zastępów Madianitów i Asyrii ponownie demonstrowało Jego wszechmoc. Karnacja, zmartwychwstanie i uwielbienie Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa także jest dowodem działania Jego mocy. Spłodzenie, rozwijanie i zachowanie Jego Kościoła pomimo ataków szatana przez cały Wiek Ewangelii aż do naszych dni ponownie ukazuje nam wszechmoc Jehowy.
      Lecz Boski plan jeszcze się nie skończył. Przez Chrystusa obejmuje on zniszczenie w przyszłości królestwa szatana łącznie z każdym uciskającym rządem, fałszywym systemem religijnym, drapieżczą arystokratyczną i kapitalistyczną organizacją, jak również każdą inną złą i samolubną instytucją,

poprzednia następna