Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 45

Tomy Epifaniczne

jedności Boga. Wskazujemy na nie jako na wyraźne zaprzeczenie pogańskiego i poganizującego politeizmu. Jak bezpośrednie i wyraźne jest twierdzenie o wyłącznym bóstwie Jehowy z 1 Król.8:60: „Żeby poznały wszystkie narody ziemi, iż Pan sam jest Bogiem, a nikt inny”. Jak mocny jest sprzeciw Boga wobec politeizmu z jego bóstwami przedstawionymi w obrazach z Iz.42:8: „Ja Pan [Jehowa – samoegzystujący], toć jest imię moje, a chwały mojej [zwierzchnictwa] nie dam innemu [bogu], ani sławy mojej bałwanom rytym”. W następującym tekście z Jana 17:3 Jezus niedwuznacznie i kontrastowo określa wyłączne bóstwo Boga i Siebie Samego jako najwyższego Posłańca tego jedynego Bóstwa: „A toć jest [cel] żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”. Zauważmy, jak w następującym fragmencie z 1 Kor.8:4-6 święty Paweł podkreśla wyłączne bóstwo Jehowy, a następnie z jednej strony kontrastuje licznych pogańskich bogów z jednym prawdziwym Bogiem, a z drugiej strony licznych pogańskich panów z jednym prawdziwym Panem: „Nie ma żadnego innego Boga, tylko jeden. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają i na niebie i na ziemi: (jakoż jest wiele bogów i wielu panów). Ale my mamy jednego Boga Ojca (…) i jednego Pana, Jezusa Chrystusa”. Czy moglibyśmy bardziej dobitnie i zwięźle przedstawić taki kontrast niż czyni to apostoł w tym fragmencie? Ten sam apostoł ponownie podkreśla wyłączne bóstwo Boga u Gal.3:20: „Lecz pośrednik nie jest jednego [tzn. jeżeli w pewnej transakcji występuje tylko jedna osoba, nie może być kogoś takiego jak pośrednik, ponieważ pośrednik oznacza, że w transakcji występują co najmniej dwie inne osoby, między którymi działa on jako pośrednik], ale Bóg jeden jest [liczba pojedyncza, nie mnoga]”. Stosowny jest także 1 Tym.2:5. „Boć jeden jest Bóg [a zatem nie więcej niż jeden], jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi”. Nasz Pan Jezus, który jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, jest tutaj przedstawiony jako Pośrednik

poprzednia następna