Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 44

Tomy Epifaniczne

      Następnym przymiotem Boga, jaki zajmie naszą uwagę, jest Jego jedność. Przez jedność Boga rozumiemy tę Jego cechę, dzięki której jest On jedną istotą, jedną jednostką, i niczym mniej ani więcej. Choć posiada wiele cech istoty i charakteru, choć objawia się w różnych działaniach i manifestacjach, w każdej z nich i we wszystkich z nich jest on tylko jedną istotą, jedną jednostką – nie wieloma czy kilkoma, lecz tylko jedną. Pismo Święte bardzo wyraźnie przedstawia tę myśl, zarówno pozytywnie jak i negatywnie, w bezpośrednich twierdzeniach, jak i bezpośrednich kontrastach. Jego wyrażenia pod tym względem są tak niedwuznaczne, że w trzeźwym i jasno myślącym umyśle nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do nauk na temat Jego jedności. Powodem, dla którego Bóg tak bardzo podkreślił Swą jedność istoty – że jest On jednostką – jest fakt rozpowszechnienia na świecie politeizmu za czasów biblijnych, jak i później. Religie pogańskiego świata – starożytne, średniowieczne i współczesne – wszystkie uczą o mnogości bogów, podkreślając jako najwyższych trzech z nich, np. wśród Rzymian: Jowisz, Neptun i Pluton. Odpowiedniki tych trzech najwyższych bogów pod różnymi imionami można znaleźć w religiach egipskiej, babilońskiej, hinduskiej, chińskiej, greckiej, germańskiej itp. Pragnąc zachować wśród Swego ludu nieskażoną prawdę na temat doktryny jedności Najwyższej Istoty, Bóg wielokrotnie podkreśla myśl, iż jest tylko jedną jednostką i że nie ma innych bogów w takim znaczeniu, w jakim On jest Bogiem. W ten sposób Bóg obala pogańską doktrynę, że jest trzech równych, współwiecznych, współistotnych bogów wśród mnóstwa pomniejszych bogów.
      Przyjrzyjmy się kilku najbardziej dobitnym wersetom uczącym o jedności Boga. Klasycznym tekstem jest 5 Moj.6:4: „Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest”. Oto jeszcze bardziej dosłowne tłumaczenie, które jeszcze wyraźniej oddaje tę myśl: „Słuchajże Izraelu: Jehowa jest naszym Bogiem; Jehowa jest jeden”. Jest to z pewnością najprostsze stwierdzenie

poprzednia następna