Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 42

Tomy Epifaniczne

jeszcze bardziej stosownym było nazwanie światła Jezusem niż nazywanie pamiątkowego chleba ciałem Pana, z tego powodu, że reprezentuje on Jego ciało. W ten sposób upadają dwa zarzuty stawiane przez niektórych wobec niewidzialności Boga.
      Wyciągamy zatem wniosek, że chociaż Bóg nie jest niewidzialny dla istot duchowych, to jest niewidzialny dla istot ziemskich. Powód ku temu jest oczywisty: cielesne oczy nie posiadają właściwości, które umożliwiłyby im dostrzeżenie istoty duchowej. Specjalny cud potrzebny jest nawet po to, by naturalny wzrok mógł dojrzeć światło emanujące z duchowego ciała, jak dowodzi tego przypadek Saula. W przypadku najwyższego rzędu istot duchowych – Boskich ciał – oczy pomimo cudu zostają oślepione, zanim przenikną poprzez oślepiające światło do ciała, z którego ono pochodzi, czego dowodzi doświadczenie Saula. Jego ślepota, która powstała w ten sposób, była tak wielka, że aby przywrócić mu potem choćby niedoskonały wzrok, potrzebny był cud Dz. 9:12,17,18). Niepełny wzrok Pawła wydaje się być później jego słynnym cierniem w ciele (2 Kor.12:7). Doświadczenie Pawła widzącego światło świecące z ciała naszego Pana w połączeniu z uwagą Jehowy, że „nie ujrzy mię [światła świecącego z Mojego ciała i reprezentującego Mnie] człowiek, aby żyw został” – oznacza, że światło świecące z ciała Boga jest jeszcze jaśniejsze niż to, jakie świeci z uwielbionego ciała naszego Pana. Podczas gdy światło z ciała tego drugiego nie zabiło, lecz tylko oślepiło Saula, nikt nie mógłby przeżyć widoku światła świecącego z ciała Boga (2 Moj.33:18,20,23). Zauważmy jak w 2 Moj.33:18,20,23 o chwale [świetle świecącym z ciała Boga] Pana mówi się jako o Nim Samym i Jego obliczu. Jest tak dlatego, iż jest to ich reprezentacja. Biblijna doktryna niewidzialności Boga ukazuje majestat Boga i naszą małość.
      Po powyższych wyjaśnieniach stosowne będzie krótkie rozważenie kilku innych wersetów traktujących o niewidzialności Boga. Niewidzialność Boga zawarta jest w stwierdzeniu

poprzednia następna