Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 38

Tomy Epifaniczne

zaszkodzi, a synowi człowieczemu pomoże sprawiedliwość twoja” (Ijob 35:6-8). Wersety te potwierdzają niezależność Boga od wszelkich osób, rzeczy i warunków. Żadna osoba ani połączenie osób, żadna rzecz ani połączenie rzeczy, żaden warunek ani połączenie warunków w żadnym sensie nie może Go uzależnić. Utrzymuje On Swą samowystarczalność w odniesieniu do wszystkich osób, rzeczy i warunków. Tak więc Bóg jest całkowicie wolny od zależności. W najwyższym tego słowa znaczeniu jest On niezależny – jest samowystarczalny. Nie czyni Go to pysznym, wyniosłym czy aroganckim. Daje Mu jednak tę wolność, która jest zgodna z Jego naturą, pozycją i przymiotami, i pozostawia Mu wolność działania na rzecz innych z łaski, a nie z zależności – dla ich dobra, a nie dla Jego osobistego zysku, dla ich uszlachetnienia i szczęścia, a nie z powodu jakiejkolwiek Jego potrzeby. Jest to oczywiście to, czego powinniśmy się spodziewać u wielkiego Boga i co z pewnością kieruje do Niego nasze oddanie, gdy rozmyślamy nad Jego wielkością widoczną w Jego samowystarczalności.
.   Przymiotem Boskiej istoty nieco związanym z Jego samoegzystencją i samowystarczalnością jest Jego nieśmiertelność. Nieśmiertelność to stan odporny na śmierć – stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Stoi on w kontraście do śmiertelności, która oznacza stan, w którym śmierć jest możliwa. Śmiertelność nie oznacza stanu, który musi doprowadzić do śmierci, lecz stan, w którym można umrzeć – stan umieralności. Fakt, że Adam umarł jest najmocniejszym dowodem na to, że nie był on nieśmiertelny, lecz śmiertelny. Chociaż w swym stworzeniu był śmiertelny, mógł żyć wiecznie, gdyby w dalszym ciągu spożywał podtrzymujące życie owoce Edenu (1 Moj.3:22). Podobnie i szatan jest śmiertelny, ponieważ pewnego dnia ma umrzeć (Żyd.2:14; Iz.27:1; 1 Moj.3:15; Rzym.16:20). Dochodzimy zatem do wniosku, że wszyscy aniołowie są śmiertelni. Klasa restytucyjna, choć będzie posiadała życie wieczne, będzie śmiertelna, tak jak śmiertelny był Jezus jako

poprzednia następna