Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 33

Tomy Epifaniczne

z substancji niematerialnej, duchowej. Istnieją substancje materialne, takie jak woda, ziemia, żelazo, drewno itp., oraz substancje duchowe, takie jak żywotność, ogień, światło, ciepło itp. Gdy mówimy, że Bóg jest duchem, tym samym zaprzeczamy, że Jego ciało składa się z substancji materialnych (1 Kor.15:50), a twierdzimy, że składa się z pewnej substancji duchowej (1 Kor.15:44-49). Aniołowie, którzy są duchami, najwyraźniej posiadają ciała z ognia (Żyd.1:7,14). Być może jakieś wyższe rzędy istot duchowych, takie jak cherubini czy serafini, mają ciała składające się z duchowych substancji innych niż ogień. Pismo Święte nie podaje nam dokładnej istoty substancji, z której składa się ciało Boga. To samo dotyczy obecnego ciała naszego Pana oraz ciał świętych w pierwszym zmartwychwstaniu.
.   Milczenie Pisma Świętego na temat istoty substancji, z której składa się ciało Boga, nie pozwala nam na jednoznaczność w tej kwestii, a tym bardziej nie pozwala nam na czynienie doktryną myśli, jaką możemy mieć w tym względzie. Nie pragnąc w najmniejszym stopniu być dogmatycznym w tej kwestii, możemy stwierdzić, że wcale nie zdziwiłoby nas, gdyby okazało się, iż ciało Boga składa się z zasady życia. Powodem, dla którego uważamy, iż nie jest to nierozsądne, jest fakt, że Biblia naucza, iż Bóg jest nieśmiertelny, tzn. „ma żywot sam w sobie” (Jan 5:26). Jeśli Jego ciało składa się z zasady życia, w przeciwieństwie do innych ciał nie potrzebowałoby jej jako oddzielnej substancji ożywiającej. Ponieważ Jego ciało nie ulega rozkładowi, nie występują w nim żadne ubytki, tym samym nie wymaga jakiegokolwiek uzupełniania życia. Jeśli zatem Jego ciało składa się z zasady życia, Jego życie jest samowystarczalne. Ponieważ jednak tak niewiele wiemy o możliwościach substancji duchowych, nie mamy podstaw, by twierdzić, że nieśmiertelność nie mogłaby istnieć w inny sposób niż w ciele składającym się z zasady życia. Zważywszy, że tak mało wiemy, być może byłoby to możliwe. W tym temacie musimy pokornie przyznać, że „po części znamy”, tzn. nasza wiedza jest fragmentaryczna, cząstkowa. Musimy zatem uznać, że natura substancji, z której składa się Boskie ciało, nie należy do rzeczy objawionych. Jest to jedna z tajemnic, jakie Bóg

poprzednia następna