Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 32

Tomy Epifaniczne

posiada On oczywiście organów i części przystosowanych do pożywienia, oddychania, wydalania, krwi itp. (1 Kor.15:50), ponieważ rzeczy te oznaczają zależność istnienia od rzeczy zewnętrznych. Ponieważ literalne wersety przypisują Mu odpowiednie czyny, logicznie możemy zakładać, iż posiada On organy przystosowane do widzenia, dźwięku, zapachu, dotyku, działania, lokomocji. Niewątpliwie posiada On pewne organy inne od naszych, chociaż nie wiemy, z czego się one składają i jak wyglądają, tak jak zapewnia nas święty Jan w odniesieniu do ciała naszego Pana Jezusa, które jest dokładnie takie samo jak Boga (1 Jan 3:2): „Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on [Jezus] objawi, podobni mu będziemy”, ponieważ nasze duchowe ciała staną się „podobne chwalebnemu ciału jego” (Filip3:21). Nasza skromna wiedza na temat ciała Boga, tak jak nasza skromna wiedza na temat wielu innych dotyczących Go rzeczy, z jednej strony w znacznym stopniu jest wynikiem Jego wielkości, a z drugiej strony naszej małości. Nasz poziom istnienia jest bowiem tak bardzo niższy od Jego, że nie możemy w pełni Go zrozumieć – to, co skończone, nie może w pełni pojąć tego, co Nieskończone.
.   Trzecim przymiotem Boskiej istoty, jaki rozważymy, jest duchowość, tzn. że Bóg jest duchem. Pismo Święte uczy o tym przez kontrast z naturalnymi rzeczami (Dz. 17:29). Ponadto, zapewnia nas o tym jednoznacznie i dosłownie: „Bóg jest duchem” (Jan 4:24). Rozum uznaje duchowość Istoty, która stworzyła i zachowuje wszechświat oraz jego stworzenia. Poziom istnienia Boga nie jest poziomem istoty z krwi i kości czy jakiegokolwiek innego rodzaju materialnego ciała. Jego poziom istnienia to poziom istoty duchowej o duchowym ciele. Kiedy mówimy o duchowym ciele, mamy na myśli takie, które składa się

poprzednia następna