Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 30

Tomy Epifaniczne

zbawiciela” (Iz.45:21); „Pan jest Bóg prawy, Bóg żywy i król wieczny” (Jer.10:10); „Otom Ja Pan, Bóg wszelkiego ciała; izali przede mną może być skryta która rzecz?” (Jer.32:27); „jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech” (Mat.23:9); „A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga” (Jan 17:3); „Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was” (Efez.4:6); „Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego (…) usiadł na prawicy majestatu na wysokościach” (Żyd.1:3).
.   Ważne jest, abyśmy z wielu punktów widzenia podkreślili osobowość Boga, szczególnie z powodu materializmu pewnych ateistycznych i agnostycznych tak zwanych naukowców oraz panteizmu pewnych poganizujących filozofów, którzy chcieliby pozbawić nas osobowego Boga. Wiara, miłość i społeczność z osobowym Bogiem są niezbędne dla rozwoju pobożności. Zabierzcie nam osobowego Boga, a zabierzecie nam chrześcijańską wiarę, nadzieję, miłość, pokój, radość, pociechę, samokontrolę, cierpliwość, nieskwapliwość, przebaczenie i każdą inną chrześcijańską zaletę. Dajcie nam osobowego Boga o cechach biblijnego Boga, a dacie nam moc, która – jeśli zostanie użyta – zrodzi, rozwinie i udoskonali chrześcijańską wiarę, nadzieję, miłość, pokój, radość, pociechę, samokontrolę, cierpliwość, nieskwapliwość, przebaczenie i każdą inną chrześcijańską zaletę. Jałowe pod tym względem jest życie tego, kto odrzuca osobowego Boga, a owocne jest życie prawdziwego chwalcy Boga Biblii, osobowego Jehowy. Tak więc dla życia i pobożności zasadnicze znaczenie ma wiara w osobowego Boga. Dlatego Jego osobowości umieściliśmy na pierwszym miejscu wśród Boskich przymiotów istoty. Trzymajmy się jej za wszelką cenę jako najważniejszej rzeczy naszego religijnego życia.
.   Jako następny przymiot Boskiej istoty przedstawiamy cielesność. Rozumiemy przez to, że Bóg posiada ciało. Wielkim

poprzednia następna