Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 28

Tomy Epifaniczne

wolę, ponieważ osobowość mieści się w intelekcie, uczuciach i woli. Coś, co ich nie posiada, nie posiada także osobowości i nie może być osobą. Bóg posiada cechę osobowości, która tkwi w Nim jako istocie czującej, więc jest On osobą. Ta cecha Boskiej istoty automatycznie umożliwia nam odrzucenie ateizmu, który całkowicie zaprzecza istnieniu Boga; agnostycyzmu, który wątpi w istnienie Boga; materializmu, który odmawia osobowości pierwszej przyczynie; oraz panteizmu, który łączy Boga z naturą. Omawiając istnienie Boga, logicznie dowiedliśmy Jego osobowości. Wykazaliśmy to na podstawie argumentów zaczerpniętych z porządku, planowości, intelektualnej, moralnej i religijnej budowy człowieka, naszego doświadczenia oraz obalenia ateizmu. Inteligencja, dobroczynność, sprawiedliwość i władze wykonawcze Boga wynikają w sposób oczywisty z takich dowodów Jego istnienia, co zatem potwierdza Jego osobowość.
.   Pismo Święte przepełnione jest dowodami osobowości Boga, ponieważ przypisuje Mu ono intelekt, uczucia i wolę – zasadnicze elementy osobowości. Jego wiedza potwierdzona jest przez następujące teksty: Joz.22:22, „Bóg nad bogi … on to wie”; Iz.44:8, „Izali jest Bóg oprócz mnie? Nie ma zaiste skały; Ja o żadnej nie wiem”; Ijob 36:4, „On jest doskonały w umiejętności”; Ps.44:22, „Gdyż on wie skrytości serca”; Mat.6:8, „wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście go prosili”; Łuk.16:15, „Bóg zna serca wasze”; Dz.15:18, „Znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego”; Rzym.8:29, „Albowiem, które on przejrzał”; 2 Tym.2:19, „Zna Pan, którzy są jego”; 1 Jan 3:20, „Bóg (…) wie wszystko”. Następujące teksty dowodzą, że posiada On uczucia: Ps.103:13, „Ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją”; Jan 16:27, „Albowiem sam ojciec miłuje was”; 2 Moj.34:6, „Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu”; Żyd.11:5, „podobał się Bogu”; Ps.30:5, „Wysławiajcie pamiątkę świątobliwości jego”; 2 Moj.20:5, „Bóg zawistny w miłości”; Ps.7:10, „który doświadczasz serc i wnętrzności, o Boże sprawiedliwy”;

poprzednia następna