Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 27

Tomy Epifaniczne

ROZDZIAŁ II

BOSKIE PRZYMIOTY ISTOTY

ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY PRZYMIOTAMI ISTOTY A CHARAKTERU – OSOBOWOŚĆ – CIELESNOŚĆ – DUCHOWOŚĆ – SAMOEGZYSTENCJA – WIECZNOŚĆ – SAMOWYSTARCZALNOŚĆ – NIEŚMIERTELNOŚĆ – WPŁYW TYCH SIEDMIU PRZYMIOTÓW NA ROZMIŁOWANYCH W POBOŻNOŚCI – NIEWIDZIALNOŚĆ – JEDNOŚĆ – WSZECHMOC – WSZECHWIEDZA – WSZECHOBECNOŚĆ – SUPREMACJA – NIEZGŁĘBIONOŚĆ – ICH LEKCJE DLA NAS

.   W pierwszym rozdziale omówiliśmy istnienie Boga i z siedmiu punktów widzenia wykazaliśmy, że Bóg istnieje. W niektórych przedstawionych tam dowodach wspominaliśmy, że Bóg jest istotą osobową, która jako główne cechy Swego serca posiada zalety mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Nie próbowaliśmy podawać szczegółów na temat Jego przymiotów poza przymiotem istnienia, który był naszym tematem, ponieważ później zamierzamy poświęcić kilka rozdziałów omówieniu Jego przymiotów. Jego przymioty są zwykle przedstawiane z dwóch punktów widzenia – przymiotów Jego istoty oraz przymiotów Jego charakteru. Przez przymioty istoty rozumiemy te Jego cechy, które tkwią w Jego naturze, takie jak osobowość, duchowość, wieczność, nieśmiertelność itd. Natomiast Jego przymioty charakteru oznaczają te Jego cechy, które tkwią w Jego usposobieniu, Jego sercu i umyśle, takie jak sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, wierność itp. Obecnie w kilku rozdziałach przedstawimy niektóre najważniejsze cechy Jego przymiotów – zarówno istoty, jak i charakteru. W niniejszym rozdziale omówimy Jego główne przymioty istoty.
.   Pierwszym przymiotem istoty Boga, jaki przychodzi na myśl każdemu myślącemu człowiekowi, jest naturalnie przymiot Boskiej osobowości. Przez osobowość rozumiemy cechę istoty, dzięki której ona myśli, odczuwa i przejawia

poprzednia następna