Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 7

Tomy Epifaniczne

ROZDZIAŁ I
ISTNIENIE BOGA

POWSZECHNA WIARA WPISANA W MORALNĄ I RELIGIJNĄ BUDOWĘ CZŁOWIEKA – PRZYCZYNA I SKUTEK – PORZĄDEK I PANOWANIE PRAWA WE WSZECHŚWIECIE – WSZĘDZIE WIDOCZNY ZAMIAR – UMYSŁOWA, MORALNA I RELIGIJNA ISTOTA CZŁOWIEKA – DOWODY Z DOŚWIADCZENIA – NIEMOŻLIWOŚĆ OBALENIA ISTNIENIA BOGA – BÓG NAUKOWCA

.      Wiara w istnienie Boga jest praktycznie powszechna. Pojawiło się kilka jednostek, które zaprzeczają istnieniu Boga, oraz kilka innych, które twierdzą, że mają wątpliwości co do Jego istnienia, tzn. nie wiedzą, czy Bóg istnieje. Jest ich jednak stosunkowo tak niewiele, że jesteśmy usprawiedliwieni w twierdzeniu, że praktycznie cała rodzina ludzka wierzy w istnienie Najwyższej Istoty – Baga. Nigdy nie napotkano ludu, który nie wierzyłby w Boga. Dotyczy to zarówno najbardziej, jak i najmniej kulturowo rozwiniętych narodów wszystkich wieków. Tak więc wiara w Najwyższą Istotę jest praktycznie powszechna. Wiara w istnienie Boga może być zatem uznana za wpisaną w naturę człowieka – w budowę człowieka, a tych kilka wyjątków można wyjaśnić zaburzeniami umysłowymi – zboczeniem lub degeneracją, jak uczy Pismo Święte: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga” (Ps.14:2).
.      Stwierdziliśmy, że wiara w Boga jest wpisana w naturę człowieka – w budowę człowieka. Dostrzegamy to w naukach psychologii i frenologii. Psychologia naucza, że częścią władz duszy jest wiara, cześć, uwielbienie i pragnienie społeczności z Bogiem, tak jak częścią władz duszy jest miłowanie swych bliźnich oraz pragnienie społeczności z nimi. Frenologia idzie o krok dalej: lokalizuje nawet organy mózgu,

poprzednia następna