Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 26

Tomy Epifaniczne

Jest oko, które nigdy nie zasypia
.      pod skrzydłami nocy;
jest ucho, które nigdy się na zamyka,
.      gdy opadną promienie światła.

Jest ramię, które nigdy się nie męczy,
.      gdy ludzkiej siły już nie starcza;
jest miłość, która nigdy nie zawodzi,
.      gdy obumiera ta ziemska.

O, zmęczone dusze, przybite troskami,
.      ufajcie w Jego pełną miłości moc;
którego oczy śledzą wasze wszystkie drogi,
.      przez całą ciemną i głuchą noc.

Którego ucho czułe jest na płacz,
.      którego łaska jest zupełna i darmowa;
którego pociecha jest zawsze blisko,
.      w waszych wszystkich smutkach.

Przybliżcie się do Niego w modlitwie i uwielbieniu,
.      polegajcie na Jego pewnym słowie;
uznawajcie Go na waszych wszystkich drogach,
.      waszego wiernego, miłującego Pana.

poprzednia następna