Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 25

Tomy Epifaniczne

Pasteur. Wszyscy ci ludzie byli nie tylko religijni, lecz także wiernymi członkami swych społeczności. Najważniejszą rzeczą na świecie jest bowiem wiara w wartości moralne i duchowe – wiara, że istnienie ma jakieś znaczenie – wiara, że dokądś podążamy! Ludzie ci raczej nie byliby tak wielkimi, gdyby brakowało im tej wiary ….”.
.      Nie jest czymś nieprawdopodobnym, że kiedyś być może będziemy w stanie robić w naszych laboratoriach to, co Słońce robi w swoim laboratorium. Można zatem wyobrazić sobie, że gdyby nauka otrzymała taką szansę, mogłaby przemienić ten świat za życia jednego pokolenia. Jednak w jakim celu? Bez moralnego wsparcia religii, bez ducha służby, który jest istotą religii – nasze nowe władze byłyby jedynie środkami naszego zniszczenia.

      Istnieje Bóg, tak mówi cała przyroda,
      .      poprzez ziemię, powietrze, morza i niebiosa.
      Patrzcie! Z chmur jawi się Jego chwała,
      .      gdy wstają pierwsze promienie poranka.

      Wschodzące słońce, spokojne i jasne,
      .      rozciąga swój krąg po całym szerokim świecie;
      literami światła wypisuje
      .      pełne chwały imię potężnego Stwórcy.

      O, wy ciekawe umysły, które przemierzacie
      .      i śledzicie cuda stworzenia;
      uznajcie ślady waszego Boga
      .      i pokłońcie się Mu, i uwielbiajcie.

poprzednia następna