Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 18

Tomy Epifaniczne

posiadania przez człowieka władz intelektualnych wnioskujemy, że pierwsza przyczyna, która doprowadziła do pojawienia się pierwszego człowieka, także posiada inteligencję. Bóg nie mógł bowiem dać czegoś, czego Sam nie posiada, gdyż według biblijnej zasady „czyż ten, który ukształtował oko, nie widzi” stworzenie intelektu oznacza posiadanie intelektu przez stwórcę. Z faktu, że człowiek posiada władze moralne i religijne domyślamy się dalej, że stwórca pierwszego człowieka musiał posiadać władze moralne i religijne. Stworzenie władz moralnych i religijnych oznacza bowiem posiadanie ich przez stworzyciela. Posiadanie przez człowieka władz umysłowych, moralnych i religijnych dowodzi zatem, że posiadała je Pierwsza Przyczyna. Tak więc z faktu, że człowiek, Jego stworzenie posiada zdolność do mądrości, sprawiedliwości i miłości dochodzimy do mądrego, sprawiedliwego i miłującego Boga jako Stwórcy. Istnienie w nas tych władz z punktu widzenia skutku i przyczyny oznacza, że Bóg istnieje i że jest On mądry, sprawiedliwy i miłujący.
.      Przedstawiamy obecnie szósty dowód istnienia Boga: doświadczenie tych, którzy dochodzą do harmonii z Nim – spłodzonych z Ducha dzieci Bożych. Argument ten nie jest przekonujący dla tych, którzy tego nie doświadczyli. Dla nich w najlepszym razie może mieć on tylko takie znaczenie, jakie wynika ze świadectw innych. Lecz dla tych, którzy tego doświadczyli, jest on najbardziej przekonywującym i decydującym ze wszystkich argumentów na temat istnienia Boga, ponieważ doprowadza on jednostkę do bezpośredniego kontaktu z Bogiem jako istotą; to prawda, że nie w znaczeniu zewnętrznym, lecz w wewnętrznym znaczeniu Ducha udzielanego im przy spłodzeniu z Ducha. Doświadczalnie stwierdzają oni, że z każdym krokiem wiary i posłuszeństwa Bogu, jaki podejmują, wypełniają się wobec nich Jego stosowne obietnice. Tak więc gdy pokutują przed Bogiem, przekonują się, że zgodnie ze Swą obietnicą umożliwia im w takich przypadkach znienawidzenie i porzucenie grzechu oraz

poprzednia następna