Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 13

Tomy Epifaniczne

ruch, kolor, dźwięk itp. – wszystkie harmonijnie działające – są aktywne w podtrzymywaniu uporządkowanego biegu natury, co dowodzi inteligentnej pierwszej przyczyny jako wykonawcy prawa. Co więcej, prawa te wzajemnie się równoważą i tworzą harmonię we wszechświecie, co wskazuje, że pierwsza przyczyna była w inteligentny i cudowny sposób skuteczna. Z największą dokładnością działają one również zgodnie ze wzorami matematycznymi, i to w takich szczegółach, że najwięksi matematycy nie są w stanie rozpracować ich wszystkich szczegółów. Wskazuje to na władze rozumowe o niedoścignionych zdolnościach obecne w pierwszej inteligentnej przyczynie. Każda nauka zdradza panowanie prawa porządku. Mówi o nim astronomia, jego przykładem jest chemia, ilustruje go botanika, dowodzi geologia, ukazuje zoologia i potwierdza fizyka. Przejawianym przez siebie porządkiem oświadczają one, że pierwsza przyczyna jest inteligentną istotą. Jest bowiem całkowicie nieprawdopodobne, by ślepa siła mogła stworzyć wszechświat w jego niemal nieskończonych uporządkowanych układach, przystosowaniu, ruchach, harmonii i działaniu.
.      Ci, którzy zaprzeczają, że pierwsza przyczyna jest inteligentną istotą, która cudownie uporządkowała wszechświat w jego ogromie, jak również w jego szczegółach – zmuszeni są przypisywać materii i sile zdolności, jakich używać może tylko osobowa istota. Twierdzą oni bowiem, że początkowo materia istniała jako mgławica, na którą działała grawitacja i ciepło – siła; że te dwie rzeczy (grawitacja i ciepło) działające na mgławicę uruchomiły inne siły, które po niemal nieskończonej liczbie zmian stopniowo, lecz na ślepo doprowadziły do powstania wszechświata, tak pełnego dowodów mądrości wyższej od ludzkiej. Mówią oni nawet, iż siły te w końcu doprowadziły do powstania u człowieka mózgu – że stworzyły coś, czego same nie posiadają! Poza całkowitą niedorzecznością takich poglądów (ostatecznie oznaczają one bowiem, że ślepa siła działająca na materię stworzyła niemal nieskończone cuda inteligencji, jakie przejawia wszechświat), pogląd ten zmuszony jest do

poprzednia następna