Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 12

Tomy Epifaniczne

lecz inteligentną istotą, która używa sił natury jako środków wyrażania Swej woli w wybranym przez Siebie porządku rzeczy. Spoglądając w pogodną noc w niebo, widzimy słońca niezliczonych układów planetarnych, z których każdy krąży wokół własnego słońca, a każda planeta wiruje wokół własnej osi i krąży po swej orbicie, tak jak planety naszego układu słonecznego wirują wokół swych osi i krążą po swych orbitach – a te wszystkie układy planetarne krążą wokół wspólnego środka – Alkione na Plejadach, na co wskazują ostatnie naukowe przypuszczenia. Co pewien czas każdy układ planetarny w swych różnych ciałach zajmuje taką samą pozycję w relacji do każdej planety każdego innego układu planetarnego, co jest tzw. cyklem precesyjnym. Na każdej planecie panuje porządek dnia i nocy, pór roku, lat itp., w zależności od wielkości orbity każdej planety, jej słońca oraz odległości od słońca, z wyjątkiem tych planet, które posiadają pierścienie. Zachowywanie takiego porządku przez te układy planetarne, w relacji do swych własnych elementów oraz wszystkich innych takich układów, wskazuje na inteligencję w ich przyczynie, której ślepa siła oczywiście nie posiada. Na podstawie tego cudownego porządku we wszechświecie złożonym z układów planetarnych, z których wszystkie poruszają się w uporządkowanym pochodzie, wnioskujemy, że pierwsza przyczyna jest inteligentna, a więc nie jest ślepą siłą, choć używa działania siły dla zachowania porządku.
.      Porządek można dostrzec zarówno w małych, jak i dużych rzeczach wszechświata. Każde źdźbło trawy, każdy krzew, każdy krzak, każde drzewo, każde warzywo, każda roślina, każdy pąk, każdy owoc, każdy kwiat, każdy owad, każde pełzające stworzenie, każda ryba, każdy gad, każdy ptak, każde zwierzę i każdy człowiek jest przykładem panowania prawa porządku, i w ten sposób świadczy o inteligentnej pierwszej przyczynie. Prawo panuje w rzeczach fizycznych, jak również moralnych. Oznacza to inteligentną pierwszą przyczynę jako prawodawcę. Prawa grawitacji, przyciągania, odpychania, przylegania, siły dośrodkowe i odśrodkowe, światło, ciepło,

poprzednia następna