Epifaniczny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 2

DZIEŁO TO JEST POŚWIĘCONE
Królowi Królów i Panu Panów

DLA POŻYTKU
JEGO POŚWIĘCONYCH ŚWIĘTYCH
OCZEKUJĄCYCH USYNOWIENIA
I
WSZYSTKICH, KTÓRZY WZYWAJĄ PANA,
DOMOWNIKÓW WIARY
oraz dla
WZDYCHAJĄCEGO STWORZENIA, CIERPIĄCEGO
I OCZEKUJĄCEGO OBJAWIENIA SYNÓW BOŻYCH

Abym objaśnił wszystkim, jaka jest społeczność onej tajemnicy,
zakrytej od wieków w Bogu.. .W której hojnie udzielił
nam wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy
nam tajemnicę woli swojej według upodobania
swego, które postanowił w samym
sobie; aby w dyspensacji pełni czas
ów w jedno zgromadził
wszystkie rzeczy w
Chrystusie.
Efez. 3:4,5,9; 1:8-10

COPYRIGHT © 1938 by PAUL S. L. JOHNSON

Polish language edition published by Ś.R.M. EPIFANIA. Copyright © 2001

poprzednia następna