Epifaniczny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 1

EPIFANICZNE
WYKŁADY
PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące
światło, które coraz bardziej świeci
aż do dnia doskonałego.

 

TOM 1

 

BÓG

 

 

Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący!
Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! Któż by
się ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia twego? Tylko tyś jest
święty, a wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem
twoim, gdyż się okazały sprawiedliwe sądy twoje.. (Obj. 15: 3, 4)

PAUL S. L. JOHNSON
PHILADELPHIA, PA., U.S.A.
– 1 9 3 8 –

następna