2 Tym. 3:16-17

Całe Pismo przez Boga jest natchnione
i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był doskonały,
do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.